Virtuální prohlídka

Den otevřených dveří

Aktuální rozvrhy

Přihlášení k Bakaláři a SmartClass+

Partneři

Magistrát hlavního města Prahy
Pražská energetika
čeps, a.s.
Autodesk
Akreditované testovací středisko ECDL
Europass
CVUT Praha
European action on drugs
Český svaz zaměstnavatelů v energetice
Masarykův ústav vyšších studií
Zelená škola
Fakultní škola FEL CVUT Praha
projekt DZS
Erasmus Plus
 

Vítejte

1. konzultace dálkového studia se koná v pondělí 10. 9. 2018 od 12:05

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro VOŠ, zveřejněno dne 27. 8. 2018 zde

3. kolo přijímacího řízení VOŠ bylo vyhlášeno a bude probíhat až do 31.10.2018.
Přihlášky v podobě formulářového PDF podávejte průběžně v kanceláři školy.

Výsledky přijímacího řízení pro 1.kolo SPŠ, zveřejněno dne 30. 4. 2018 ve 13:00  zde

Výsledky přijímacího řízení pro 2.kolo SPŠ, zveřejněno dne 28. 5. 2018 v 9:00 zde

Podzimní maturity:
  • 20. 8. 2018 byly rozeslány pozvánky k maturitní zkoušce (společná část) - přijďte podepsat protokol o převzetí do kanceláře
  • pondělí 10. 9. 2018 od 7:30 praktická maturitní zkouška
  • středa 12. 9. 2018 od 7:30 profilová maturitní zkouška

Povinně zveřejňované údaje

Oficiální facebookové stránky školy

Aktuální zprávu ČŠI o naší škole naleznete zde 

Absolventi školy získávají certifikát z vyhlášky č. 50/78 Sb. zároveň s úspěšným zakončením studia. Studenti VOŠ ve 3. ročníku získávají certifikát o absolvování odborného kurzu Elektronické zabezpečení budov.
V souvislosti se vstupem do Evropské unie nabízí naše škola studentům možnost získání Europassu - Dodatku k osvědčení. Více informací k certifikátům zde.

Střední škola je zaměřena na elektrotechniku a také na informatiku. Vyšší odborná škola navazuje na znalosti maturantů ze všech typů středních škol a specializuje se na silnoproudou elektrotechniku.

Škola byla založena v roce 1945 a v roce 1975 při příležitosti oslav 30. výročí byl vydán první almanach. Tradice vydávání almanachů je udržována až do dnešní doby a mnozí absolventi almanachy považují za cennou součást svých sbírek. K dostání v tištěné podobě jsou na sekretariátu školy almanachy z let 2000, 2005 a z roku 2015. Elektronickou verzi je možno stáhnout zde

Dne 13.2.2014 byl naší škole na pět let propůjčen (po splnění všech kritérií) titul „Fakultní škola FEL ČVUT“. Na budovu naší školy Na Příkopě 16 bylo umístěno označení Fakultní škola FEL ČVUT.

Od 1.10.2017 – 30.9.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Křižík šablony“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_042/0008072, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 869.218,- Kč.

Od školního roku 2016/2017 škola funguje i jako testovací středisko ECDL. Informace o tomto mezinárodním projektu si ve zkratce můžete přečíst v tomto dokumentu O certifikátu ECDL.pdf 

Pro detaily k získání vyhlášky č. 50/78 Sb. klikněte zde

Fotogalerie

Videogalerie

CZ