Virtuální prohlídka

Den otevřených dveří

Aktuální rozvrhy

Partneři

Magistrát hlavního města Prahy
Pražská energetika
čeps, a.s.
Autodesk
Akreditované testovací středisko ECDL
Europass
CVUT Praha
European action on drugs
Český svaz zaměstnavatelů v energetice
Masarykův ústav vyšších studií
Zelená škola
Fakultní škola FEL CVUT Praha
projekt DZS
Erasmus Plus

Vítejte

Povinně zveřejňované údaje

Výsledky přijímacích zkoušek.(VOŠ i SPŠE)

Oficiální facebookové stránky školy

Prosíme všechny účastníky podzimního termínu, aby podepsali přihlášku k maturitní zkoušce do 17. 6. 2016 v kanceláři zástupců ředitele. Od 28. 6. do 1. 7. si mohou maturující podepsat Protokol o předání výpisu z přihlášek k maturitní zkoušce. Termíny:

Společná část od 1. 9. (MŠMT určí jednotné zkušební schéma do 15. 8. 2016)
Praktická zkouška 6. 9. 2016
Ústní zkoušky 13. 9. 2016. Průběžně sledujte další informace.

3. kolo přijímacího řízení na VOŠ průběžně do 30. 9. 2016

Škola se zapojila do pilotního projektu OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ, proto pro zájemce pořádáme ve druhém pololetí intenzivní přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka – více přípravné kurzy.

Absolventi školy získávají certifikát z vyhlášky č. 50/78 Sb. zároveň s úspěšným zakončením studia. Studenti VOŠ ve 3. ročníku získávají certifikát o absolvování odborného kurzu Elektronické zabezpečení budov.
V souvislosti se vstupem do Evropské unie nabízí naše škola studentům možnost získání Europassu - Dodatku k osvědčení. Více informací k certifikátům zde.

Střední škola je zaměřena na elektrotechniku a také na informatiku. Vyšší odborná škola navazuje na znalosti maturantů ze všech typů středních škol a specializuje se na silnoproudou elektrotechniku.

Škola byla založena v roce 1945 a v roce 1975 při příležitosti oslav 30. výročí byl vydán první almanach. Tradice vydávání almanachů je udržována až do dnešní doby a mnozí absolventi almanachy považují za cennou součást svých sbírek. K dostání v tištěné podobě jsou na sekretariátu školy almanachy z let 2000, 2005 a z roku 2015. Elektronickou verzi je možno stáhnout zde

Dne 13.2.2014 byl naší škole na pět let propůjčen (po splnění všech kritérií) titul „Fakultní škola FEL ČVUT“. Na budovu naší školy Na Příkopě 16 bylo umístěno označení Fakultní škola FEL ČVUT.

Prosíme všechny účastníky podzimního termínu, aby podepsali přihlášku k maturitní zkoušce do 17. 6. 2016 v kanceláři zástupců ředitele. Termíny:

Aktuality

0630

Zahájení školního roku 2016/2017

1.9. 2016 v 8:00 začíná školní rok 2016/2017. Všechny třídy včetně VOŠ zahájí rok společně v budově Na Příkopě.

0630

Opravné, dodatečné a rozdílové zkoušky

Opravné, dodatečné a rozdílové zkoušky se konají 30. 8. a 31. 8. od 8 hodin. Rozpis v budově školy.

archiv novinek

Fotogalerie

Videogalerie

CZ