Přijímací řízení

Přijímací řízení

Informace k přípravným kurzům:

Přípravný kurz pro Český jazyk byl zahájen 15. 1. od 15:30 v učebně číslo 8 v budově Na Příkopě.
Přípravný kurz pro Matematiku byl zahájen 17. 1. od 15:30 v učebně číslo 8 v budově Na Příkopě.
Kapacita přípravných kurzů je již naplněna

Termínový kalendář

  • 14. 11. 2017, 8. 1. 2018, 30. 1. 2018 - Den otevřených dveří, od 1630 Na Příkopě
  • do 1. 3. 2018 - podání přihlášky na denní i dálkovou formu studia SPŠ včetně lékařského potvrzení
  • 12. 4. 2018 - státní přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka pro denní i dálkové studium v 1. řádném termínu
  • 16. 4. 2018 - státní přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka pro denní i dálkové studium v 2. řádném termínu
  • 30. 4. 2018 - zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení

 
CZ