SPŠ

2. kolo přijímacího řízení

Ředitel školy vypisuje 2. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání
• 26-41-M/01 Elektrotechnika
• 18-20-M/01 Informační technologie

Denní studium SPŠ - do 25. 5. 2018 odevzdat poštou nebo osobně.
• přihlášku s potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti
• výpis výsledků jednotné přijímací zkoušky

Dálkové studium SPŠ – do 25. 5. 2018 odevzdat přihlášku s potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti poštou nebo osobně.

Přijímací zkoušky se ve druhém kole nekonají

Přihlášky ke stažení zde:

přihláška na denní studium (pdf, 238 kB)

přihláška na dálkové studium (pdf, 167 kB)

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení – školní rok 2018/19

(vloženo 17. 5. 2018)

Denní studium SPŠ

  • přijetí dle známek na vysvědčení v 1. a 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy
  • podle dosažených výsledků jednotné přijímací zkoušky

Dálkové studium SPŠ

  • podmínkou přijetí je úspěšné ukončení základního vzdělávání.

Termíny přijímacího řízení:

SPŠ denní i dálkové: 25. 5. 2018, výsledky budou zveřejněny 28. 5. 2018 (odevzdáni zápisových lístků nejpozději do 10 pracovních dnů)

Otevření tříd prvního ročníku ve školním roce 2018/2019

(vloženo 10. 11. 2017)

V souladu s § 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňujeme informace o počtu otevíraných tříd prvního ročníku ve školním roce 2018/2019 v denním a dálkovém studiu SPŠ

SPŠ denní studium:

Maximální počet otevíraných tříd: 3 (90 žáků)
Obory vzdělání:
1)  26-41-M/01 Elektrotechnika - 2 třídy (60 žáků)
• ŠVP: Elektrotechnika
• ŠVP: Elektronické počítačové systémy

2)  18-20-M/01Informační technologie - 1třída (30 žáků)
• ŠVP: Informační technologie v elektrotechnice

SPŠ dálkové studium:

Maximální počet otevíraných tříd: 2 (60 žáků)
Obory vzdělání:
1)  26-41-M/01 Elektrotechnika - 2 třídy (60 žáků)
• ŠVP: Elektrotechnika
• ŠVP: Elektronické počítačové systémy

 
CZ