Přijímací řízení - SPŠ - 2. kolo příjímacího řízení

2. kolo příjímacího řízení

Ředitel školy vypisuje 2. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání
• 26-41-M/01 Elektrotechnika
• 18-20-M/01 Informační technologie

Denní studium SPŠ - do 24. 5. 2017 odevzdat poštou nebo osobně
• přihlášku s potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti
• výpis výsledků jednotné přijímací zkoušky

Dálkové studium SPŠ – do 24. 5. 2017 odevzdat přihlášku s potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti poštou nebo osobně.

Přijímací zkoušky se ve druhém kole nekonají


Kritéria pro přijetí

na střední školu – denní forma
Přijetí dle známek na vysvědčení v 1. a 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy
a podle dosažených výsledků jednotné přijímací zkoušky

na střední školu – dálková forma
Podmínkou přijetí je úspěšné ukončení základního vzdělávání.

Termíny přijímacího řízení:
SPŠ denní i dálkové: 24. 5. 2017, výsledky budou zveřejněny 25. 5. 2017 (odevzdáni zápisových lístků nejpozději do 10 pracovních dnů)

 
CZ