Přijímací řízení - VOŠ - 2. kolo přijímacího řízení

2. kolo přijímacího řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na VOŠ F. Křižíka dne 27. 8. 2018

Seznam přijatých do 1. ročníku - pořadí

POŘADOVÉ ČÍSLO REGISTRAČNÍ číslo
1 165
2 155

Nepřišli - omluveni - PŘ pozastaveno

POŘADOVÉ ČÍSLO REGISTRAČNÍ číslo
 -  -

Seznam nepřijatých do 1. ročníku

POŘADOVÉ ČÍSLO REGISTRAČNÍ číslo
 -  -

Seznam přijatých do 2. ročníku

POŘADOVÉ ČÍSLO REGISTRAČNÍ číslo
 -  -
 
CZ