SPŠ - Obory

Obory

Všechny obory vzdělání vycházejí ze společného teoretického základu současné elektrotechniky. Vedle odborných předmětů a praxe se studenti učí i všeobecně vzdělávací předměty, důraz je kladen zejména na cizí jazyky (AJ, NJ). Je samozřejmé, že se naučí i užití počítačů. Studium je čtyřleté denní zakončené maturitou.
Obor 26-41-M/01 je možno studovat i při zaměstnání formou pětiletého dálkového studia.

 • Obor vzdělání 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA

  • Školní vzdělávací program Elektrotechnika
   Absolventi mají znalosti a schopnosti řešit technické a ekonomické problémy jak v oblasti automatizační, výpočetní i číslicové techniky a spotřební elektroniky, tak v oblasti silnoproudé elektrotechniky.
   Absolvent je univerzální technik v celé oblasti elektrotechniky.
   Učební plán pro denní studium.pdf (380 kB)
   Učební plán pro dálkové studium.pdf (318 kB)
  • Školní vzdělávací program Elektronické počítačové systémy
   Absolventi mají znalosti a schopnosti sestavovat, uvádět do chodu, programovat a opravovat počítačové systémy různých konfigurací, včetně počítačových sítí a jejich připojení na INTERNET. Dále mají obsáhlé znalosti elektroniky a základní znalosti automatizační, číslicové a silnoproudé elektrotechniky.
   Absolvent je specialista v oboru informační technologie.
    Učební plán pro denní studium.pdf (320 kB)
    Učební plán pro dálkové studium.pdf (319 kB)
 • Obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

  Absolventi získají kompetence navrhovat, sestavovat a udržovat HW systémy, pracovat se základním a aplikačním programovým vybavením, navrhovat, realizovat a administrovat počítačové sítě, programovat a vyvíjet uživatelská databázová a webová řešení. Mají základní znalosti elektrotechniky a elektroniky.
  Absolventi mohou nalézt uplatnění jako technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, obchodník s prostředky IT apod.Učební plán pro 1. - 3. ročník.pdf (337 kB) Učební plán pro 4. ročník.pdf (337 kB)

Uplatnění absolventů:

Absolventi mohou pracovat jako programátoři, energetici, konstruktéři, projektanti, vývojoví pracovníci, zkušební technici a další technicko-hospodářští pracovníci. na různých úrovních. Všichni absolventi jsou připraveni pro případné pokračování ve studiu na vysoké škole libovolného směru nebo na VOŠE Františka Křižíka.

 
CZ